Okolie

Vitajte! Tu Vám predstavíme okolie pre spestrenie Vašej dovolenky.

.

Dunajská Streda a okolie

Juhozápadnú časť Slovenska tvorí rovinný krajinný celok Podunajská nížina. Severozápadne se dotýka Malých Karpát, severovýchodne Podunajskej pahorkatiny. Na juhu a západe hraničí s Maďarskom a Rakúskom. Táto oblasť sa radí medzi najteplejšie a najsuchšie na Slovensku.
 
Žitný ostrov sa rozprestiera medzi Malým Dunajom a Dunajom. S rozlohou 1.600 km2 je považovaná za najväčší riečny ostrov v Evrópe. Priemerná ročná teplota dosahuje 10°C. Pod Žitným ostrovom sa nachádzajú rozsiahle zásoby podzemných vôd, čo z tejto oblasti robí chránenú vodohospodársku oblasť.
 
Veľtok Dunaj preteká cez hlavné mesto Slovenska, Bratislavu. Dunaj je druhou najväčšou riekou v Evrópě, využívanú k dopravnej a obchodnej preprave, výrobe čistej elektrickej energie (vodná elektráreň Vodné dielo Gabčíkovo), zavlažovaniu a taktiež k rekreačným a sportovým účelom. Dunaj se vlieva rozvetvenými ramenanmi do Čierneho mora. Meandry, obklopené lužnými lesmi, vytvárajú možnosti splavovania a vodných športov, rybolovu. Zachovalé turistické zaujímavosti (vodné mlyny), rekreačné oblasti, možnosť ubytovania sa, stravovania. Pri Kolárove sa vlieva Malý Dunaj do Váhu. Pozývame Vás na turistiku, cykloturistiku, jazdu na koňoch, korčuľovanie sa na kolieskových korčuliach, splav, plavbu loďou. Čakajú Vás kvalitné služby miest a obcí s rozvitým cestovným ruchom.
 
Zoznam obcí s turistickými zaujímavosťami: Gabčíkovo, Vojka nad Dunajom, Dunajský Klátov, Blahová, Jahodná, Kolárovo